Програма підготовки за напрямом «Фототерапія» ©

 

Мета: сформувати базові вміння та навики в роботі психолога за допомогою технік фототерапії.

Цільова аудиторія: психологи, арт-терапевти, психотерапевти, соціальні працівники, соціальні педагоги, вихователі, студенти, батьки.

 

 

Тематика програми

1 Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія. 6 год.
2 Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнтами. Фотоколаж та фотоасамбляж 6 год.
3 Психологічне консультування і фототерапія 6 год.
4 Фототерапевтичні техніки для роботи з клієнтами. Фото і слайд-терапія 6 год.
5 Робота з фотографічним стимульним матеріалом (асоціативні фотографії) 6 год.
6 Карти нарративної практики. Загальна характеристика візуально-нарративного підходу. Методологія та техніки.
7 Проективна психологія та асоціативні метафоричні карти. Прийоми та технологія проективної діагностики. 6 год.
8 Метафоричні асоціативні карти. Історія виникнення та застосування. Принципи екології в терапевтичній практиці 6 год.
9 Техніки роботи з асоціативними картами. Групова та індивідуальна робота 6 год.
10 Використання проективних карт для саморозвитку. Варіанти самодіагностики. 6 год.

 

 

Навчання  проводиться в інтерактивних навчальних групах, де відпрацьовуються техніки та випадки з життя клієнтів. За допомогою арт-терапевтичних технік будуть пропрацьовуватися такі проблеми як психосоматика, психотравми, проблеми особистісного росту та само мотивації, самоуправління.

Під час навчання ви отримаєте теоретичний матеріал роботи з картами та можливість сформувати свого ресурсу в процесі  оволодіння фототерапії.

 

 

Тема 1. Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія.

План:

 1. Міні лекція «Фотографія як форма візуального мистецтва»
 2. Формулювання фототерапії , фото-арт-терапії, терапевтичної фотографії.
 3. Створення та сприйняття фотографічних образів клієнтом
 4. Психотерапевтичне використання фотографії.

 

Техніки:

 1. Техніка «Домінанти», робота з архетипами в фотографіях.
 2. Техніка «Я – клієнт», робота з абстиненціями.
 3. «Фотографію яку я пам’ятаю», робота з «ага» – переживаннями через зображення.
 4.  Психологічне розмальовування фотографії

 

Форма роботи: міні-лекції, мозкові штурми, моделювання.

Тривалість робочої групи: 6 год.

 

Література:

 1. Будза А.А. Эзотерическая фотография: дзэн и фото-арт-терапия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 448 с.
 2. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
 3. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 4. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 5. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 6. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 7. Гоголевич Т.Е. Некоторые возможности использования фотографии на основе терапии творческим самовыражением // Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито-центр, 2006.
 8. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 9. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 10.  Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.
 11.  Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 12.  Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Использование фотографии в детско-подростковой и семейной психотерапии и арт-терапии // Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии. СПб.: Речь, 2010, С. 122-141.
 13.  Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 14. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.
 15. Berman, L. (1993) Beyond the Smile. The Therapeutic Use of the Photograph. London: Routledge.
 16. Fryrear J. and Corbit I. (1992) Photo Art Therapy: A Jungian Perspective. Springfield, Il.: Charles C. Thomas.

 

 

Тема 2. Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнтами. Фотоколаж та фотоасамбляж.

План:

 1. Робота з власними фотодокументами клієнтами
 2. Робота з фотографічними асоціативними матеріалами
 3. Фотографування об’єктів та ситуацій
 4. Фотоколаж та фотоасамбляж

Техніки:

 1. Техніка фототерапії «Моя пам’ять», робота з примордіальними образами в малюнках, зображеннях, іконах.
 2. Робота з власним сімейним альбомом «Персональний міф»
 3. Миттєва фотосесія «Об’єкт в об’єктиві»
 4. Фотоколажування «Колаж мого внутрішнього нарцису».

 

Форма роботи: міні-лекції, мозкові штурми, моделювання, ізотехніки.

Тривалість робочої групи: 6 год.

 

Література:

 1. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 2. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 3. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 4. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 5. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 6.  Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.

 

 

Тема 3. Фототерапія в психологічному консультуванні

План:

1. Методи фототерапії в консультуванні

2. Робота з особистою динамікою в фотографічному зображенні.

3. Фотографія як дзеркало внутрішнього світу клієнта

4. Вирішення психологічних проблем за допомогою власних знімків клієнтів.

 

Техніки:

 

 1. Техніка «Я очима інших».
 2. Техніка «Work-ego».
 3. Техніка фото-проекцій «Робота з перспективами».
 4. Техніки роботи з сімейними альбомами «Screen memory».

 

Форми роботи:  аналіз фотознімків, символічний та колірний аналіз, системний аналіз образів.

Тривалість робочої групи: 6 год.

 

Література:

 1. Будза А.А. Эзотерическая фотография: дзэн и фото-арт-терапия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 448 с.
 2. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
 3. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 4. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 5. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 6. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 7. Гоголевич Т.Е. Некоторые возможности использования фотографии на основе терапии творческим самовыражением // Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито-центр, 2006.
 8. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 9. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 10.  Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.

 

Тема 4.  Фототерапевтичні техніки для роботи з клієнтами. Фото і слайд-терапія

План:

 1. Фотографічні зображення як форма подолання психотравм.
 2. Основа етнічної самоідентифікації:
 3. Фото і слайд-терапія.

 

 

Техніки:

 1. Техніка «Моя галерея ресурсних та травмуючих образів».
 2. Техніка «Легенда метафор в фотографіях»
 3.  Техніка «Скульптура як відбиток самоідентифікації людини»
 4.  Робота з інтернет-ресурсами.

 

Форми роботи: міні-лекції, огляд фотознімків, обговорення проективного фотографування, аналіз культуральних тенденцій в фотографуванні.

Тривалість робочої групи: 6 год.

Література:

 1. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 2.  Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.
 3.  Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 4. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.
 5. Berman, L. (1993) Beyond the Smile. The Therapeutic Use of the Photograph. London: Routledge.

 

Тема 5. Робота з фотографічним стимульним матеріалом (асоціативні фотографії)

План:

 1. Фотографічний стимульний матеріал як каталізатор терапевтичної комунікації.
 2. Аналіз психологічних проблем в фотографічних образах. Робота з серіями фотографій: анамнез, симптоми, одужання.
 3. Аналіз особистісних ресурсів в фотографії. Створення картотеки зображення як особистих мотиваторів (фотографій, карт, зображень, відкриток, тощо).
 4. Робота з об’єктно-суб’єктними відносинами клієнта.

 

Техніки:

 1. «Я і мої думки , дії , персоналії» (техніка фототерапії).
 2. Техніка «Ендогенної посмішки», відображення ресурсів в асоціативних картах «Мета-арт».
 3. Техніка «Те що я ніколи не прийму»
 4. Техніка Картини підсвідомості»

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

Література:

 1. Будза А.А. Эзотерическая фотография: дзэн и фото-арт-терапия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 448 с.
 2. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 3. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 4. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 5. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 6. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 7. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 8.  Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.
 9.  Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 10. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.

 

Тема 6. Карти нарративної практики. Загальна характеристика візуально-нарративного підходу. Методологія та техніки.

План:

 1. Загальні принципи та етапи нарративної психотерапії.
 2. Корекція нав’язливих станів.
 3. Подолання емоційного напруження клієнта через фототерапію.
 4. Аналіз репресивних потоків в особистості.

 

Техніки:

 1.  Техніка «Корелят бажань»
 2. Техніка «Джерела первинного захисту в досвіді страждань »
 3. «Кольори як досвід задоволення», техніка фотографування кольору.
 4.  Техніка «Інтелектуалізації зображення»

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

Література:

 1. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
 2. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 3. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 4. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 5. Копытин А.И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. Москва: Когито-Центр, 2009, 184 с.
 6.  Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Использование фотографии в детско-подростковой и семейной психотерапии и арт-терапии // Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии. СПб.: Речь, 2010, С. 122-141.

 

Тема 7. Проективна психологія та асоціативні метафоричні карти. Прийоми та технологія проективної діагностики.

План:

 1. Основні цілі, завдання та інструментарій проективної психології.
 1. Робота з фотографіями які створені власне клієнтом, які створені іншими
 2. Сімейні фотоальбоми та автопортрети
 3. Робота з фото-проекціями.
 4. Інтроекція емаго (робота з конфліктами, комплексами)

 

Техніки:

 1. Техніка «Межі мого Я» (рольова карта), моделювання внутрішніх конфліктів
 2. Техніка «Самореклама», поняття Я-лібідо та створення картин лібідарной економії.
 3. Робота з механізмами захисту в фототерапії (робота картами «Мета-арт»).
 4. Техніка «Конверсія соматичних проявів стресу»

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

 

Література:

 1. Будза А.А. Эзотерическая фотография: дзэн и фото-арт-терапия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 448 с.
 2. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 3. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 4. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 5. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 6. Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 7.  Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Использование фотографии в детско-подростковой и семейной психотерапии и арт-терапии // Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии. СПб.: Речь, 2010, С. 122-141.
 8.  Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.

Тема 8. Метафоричні асоціативні карти. Історія виникнення та застосування. Принципи екології в терапевтичній практиці

План:

 1. Демонстрація різних наборів карт та можливості їх використання в груповій та індивідуальній роботах.
 2. Специфічна направленість та універсальність різних колод карт.
 3. Принципи екологічності.

 

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Техніка «Три інстанції психіки» МАК «Мета-арт».
 2. Техніка «Нірвана », зменшення внутрішнього і зовнішнього збудження – МАК
 3. Техніка «Константа рівноваги », пошук внутрішнього спокою та балансу в зображеннях – МАК «HABITAT».
 4.  Техніка  «Ексцентричні проекції» аналіз  локалізації чуттєвих проекцій клієнта в просторі і часі

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

 

Література:

 1. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 2. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 3. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 4. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003, 96 с.
 5.  Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 6. Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 7. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.
 8. Berman, L. (1993) Beyond the Smile. The Therapeutic Use of the Photograph. London: Routledge.

 

Тема 9. Техніки роботи з асоціативними картами.

 

План:

1.Групова та індивідуальна робота.

2.Прояснення та вирішення конфліктів.

3. Робота з сімейною системою клієнта.

4. Вияснення неусвідомлених мотивів проблемної поведінки людини.

5.Формування візуальних образів успіху та благополуччя.

 

Техніки:

 1.  Техніка «Поєднання зв’язувань  зображень»,  прив’язаність, зв’язаність, зв’язуваність» МАК «Мета-арт» та ін.
 2. Техніка «Аналіз фантасмагорій » – МАК Каплана.
 3. Техніка «Несвідомого фантазування»
 4. Техніка «Полюси моїх таємниць » – МАК

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

Література:

 1. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 2. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 3. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 4. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 5. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 6. Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 7. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.
 8. Арист фон Шлиппе, Йохан Швайтцер. Учебник по системной терапии и консультированию.
 9. Майкл Уайт. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию.

 

Тема 10. Використання проективних карт для саморозвитку.

 

План:

 1. Варіанти самодіагностики.
 2. Пошук та дослідження внутрішніх енергій.
 3. Тінь людини – джерело потенціалу та творчої енергії.
 4. Застосування проективних карт в бізнес консультуванні.

 

Техніки:

 1. Техніка «Вільна і зв’язана енергія» – МАК «PERSONA»
 2. Техніка «Я задоволення та Я реальність»
 3. Техніка «Робота з доамбівалентними, амбівалентними та постамбівалентними об’єктними відносинами через зображення» –  МАК
 4.  Техніка «Картографія успіху»

 

Тривалість робочої групи: 6 год.

Література:

 1. Вайзер Дж. Сущность и техники фототерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 18-36.
 2. Волкер Дж. Использование многозначных художественных образов в психотерапии // Международный журнал арт-терапии «Исцеляющее искусство, 2010, Том 13, №1, С. 37-51.
 3. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 4. Копытин А.И. Техники фототерапии. СПб.: Речь, 2010, 128 с.
 5. Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике (под ред. А.И. Копытина). Москва: Когито-Центр, 2006, 192 с.
 6. Арист фон Шлиппе, Йохан Швайтцер. Учебник по системной терапии и консультированию.
 7. Майкл Уайт. Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию.
 8. Вальтрауд, К. Клубника за окном [Текст] / К. Вальтрауд – OH Vergal, 2010. – 250 с.
 9. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе [Текст] / Н. Мак-Вильямс — Москва: Класс, 1998. — 480 с.
 10. Миллс ,Дж., Кроули, Р. Терапевтические метафоры для детей [Текст] / Дж. Миллс, Р. Кроули – Москва: Класс, 2005. – 144 с.

 

 

Література

 1. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
 2. Бурно М.Е. Терапия творческим фотографированием // Практическое руководство по терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно. – М.: Академический проект, 2002.
 3. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108
 4. Гоголевич Т.Е. Некоторые возможности использования фотографии на основе терапии творческим самовыражением // Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито-центр, 2006.
 5. Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. – СПб.: Питер, 2000.
 6. Berman, L. (1993) Beyond the Smile. The Therapeutic Use of the Photograph. London: Routledge.
 7. Fryrear J. and Corbit I. (1992) Photo Art Therapy: A Jungian Perspective. Springfield, Il.: Charles C. Thomas.
 8. Hall, L. & Lloyd, S. (1989) Surviving Child Sexual Abuse. London: Falmer Press.
 9. Krauss D.A., Fryrear J.L. (1983) Phototherapy in Mental Health, Springfield, Il.: Charles C. Thomas.
 10. Weiser J. (1993) Phototherapeutic Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums. San Francisco: Jossey-Bass.
 11. Krauss D. (1983) Reality, photography and psychotherapy / Phototherapy in mental health (eds. D. Krauss, J. Fryrear). Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, P. 40-56.
 12. Weiser J. (1993, 1999) Phototherapy techniques: exploring the secrets of personal snapshots and family albums. Vancouver: Phototherapy centre Press.
 13. Weiser J. (2002) Phototherapy techniques: exploring the secrets of personal snapshots and family albums // Child and Family, Spring/Summer, P. 16-25.
 14. Berman L. Beyond the smile: The therapeutic use of the photograph. Lon¬don: Routledge, 1993.
 15. Comfort C.E. Published pictures as psychotherapeutic tools // Arts in Psy¬chotherapy, 1985. Vol.12. №4. P. 245-256.
 16. DeMarre L. Phototherapy; Traveling beyond categories // Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism, 2001. Vol.29. №3 (Nov/Dec). P.6.
 17. Eliot T.S. The Four Quartets. New York: Harvest Books, 1968.
 18. Entin A.D. The use of photographs and family albums in family therapy / A. Gurman (Ed.) Questions and answers in the practice of family therapy. New York, NY: Brunner/Mazel, 1981. P. 421-425. 106
 19. Fryrear J.L. Photographic self-confrontation as therapy / D.AKrauss, J.LFryrear (Eds.) PhotoTherapy in mental health. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1983. P. 71-94-
 20. Fryrear J.L. Visual self-confrontation as therapy // Phototherapy, 1982. V0I.3. №1. P.11-12.
 21. Fryrear J.L., Corbit LE. Photo art therapy: A Jungian perspective. Spring¬field, IL: Charles C. Thomas, 1992.
 22. Gough M.L.K. PhotoTherapy with the bereaved // The Forum (Association for Death Education and Counseling), 2003. Vol. 29. №2 (April/May/June). P.7.
 23. Gough M.L.K. Remembrance photographs: A caregiver’s gift for families of infants who die / S.L.Bertman (Ed.) Grief and the healing arts: Creativity as ther¬apy. Amityville, NY: Baywood, 1999. P. 205-213.
 24. Hogan (Turner) P. Phototherapy in the educational setting // Arts in Psy¬chotherapy, 1981. Vol.8. №3. P.193-199.
 25. Kaslow F.W., Friedman J. Utilization of family photos and movies in family therapy // Journal of Marriage and Family Counseling, 1977. V0I.3. №1. P. 19-25.
 26. Krauss DA. A summary of characteristics of photographs which make them useful in counseling and therapy // Camera Lucida, 1980. №2(4). P. 6-7.
 27. Krauss DA. Photography, imaging, and visually referent language in ther¬apy: Illuminating the metaphor // Phototherapy, 1981. №1(5). P. 58-63.
 28. Krauss DA. Reality, photography and psychotherapy / D.A.Krauss, J.L. Fryrear (Eds.) PhotoTherapy in mental health. Springfield, IL: Charles С Tho¬mas, 1983. P. 40-56.
 29. Krauss DA. The uses of still photography in counseling and therapy: Devel¬opment of a training model. Unpublished doctoral dissertation. Ohio: Kent State University, Kent, 1979.
 30. Krauss DA., Fryrear J.L. Phototherapy in mental health. Springfield, IL: Charles С Thomas, 1983.
 31. Landgarten H. Magazine photo collage: A multicultural assessment and treatment technique. New York: Brunner/Mazel, 1993.
 32. Phillips D. Photography’s use as a metaphor of self with stabilized schizo¬phrenic patients // Arts in Psychotherapy, 1986. Vol. 13. №1. P. 9-16.
 33. Sandoz C.J. Photographs as a tool in memory preservation for patients with Alzheimer’s disease // Clinical Gerontologist, 1996. №17. P. 69-71.
 34. Spence Jo. Putting myself in the picture: A political personal and photo¬graphic autobiography. London: Camden Press, 1986.
 35. Stewart D. Photo Therapy: Theory and practice // Art Psychotherapy, 1979. Vol.6, №1. P. 41-46.
 36. Walker J. The photograph as a catalyst in psychotherapy / DA.Krauss, J.LFryrear (Eds.) PhotoTherapy in mental health. Springfield, IL: Charles С Tho¬mas, 1983. P. 135-150.

 

 

Підпишіться на розсилку

Тільки найкращі пропозиції, цікаві новини компанії, корисні нововведення та ніякого спаму!

0
  0
  Кошик
  Кошик порожній
   Calculate Shipping
   Apply Coupon