Что такое арт-коучинг?

Что такое арт-коучинг?

 

Последнее время много размышляла над методами и модуляциями методов арт-терапии. Пришло время объяснить, что же такое арт-коучинг и кто такой арт-коуч.

Давайте начнём с первого.
Коучинг — это особый процесс, прокладывающий максимально быстрый путь к цели или задаче, которая была выбрана любым здоровым человеком для работы со специалистом. Фактически это сопровождение достижений.

В процессе коучинга происходит системный мониторинг: сил, потенциалов, ресурсов, активов, умений и прочего важного. Анализ рисков и других возможных сценариев — достаточно сложная работа. И вот с появлением арт-коучинга, мы присоединяем ещё и ресурсы образов, метафор и несознательно вытесненных возможностей (под воздействием страхов, сомнений, родительских директив, уроков прошлого и прочего личного опыта), что находят проявление в арт-продуктах клиента.

Собирая в полезную систему все смыслы левого и правого полушария, мы получаем беспроигрышный вариант, который вскрыл все коды достижения результата.

Ну, что Вам сказать, за годы своей работы с помощь арт-коучинга на моих глазах появились десятки миллионеров, которых я вела к их цели. Кстати, первый был ещё 20 лет назад. И только за этот год 3 моих клиента перешагнули эту цифру с помощью арт-коучинга.

Вообще, больше люблю работать с клиентами именно в арт-коучинге.

Поэтому арт-коуч — это мастер, который в работе с клиентом творческими методами моделирует будущее его успеха и результативности, наполняя его воображение и творческий потенциал силами для задачи.

Впервые буду делать открытую сессию арт-коучинга за 25 лет практики, так как считаю это элитарными услугами, которые точно не для всех.
Но создание новой колоды «Мета-коуч» даёт возможность это делать без внутреннего напряжения специалиста, но с такой же результативностью.

Мы — это система, Мир — это система, успех — это организация новой системы!

Виктория Назаревич @2021

………………………………………………………………………………………………………………………………

Що таке арткоучинг

Останнім часом багато міркувала про методи й модуляції методів арт-терапії. Настав час пояснити, що ж таке арткоучинг й хто такий арткоуч.

Почнімо з першого.
Коучинг — це особливий процес, що прокладає максимально швидкий шлях до мети або завдань, які були обрані будь-якою здоровою людиною для роботи з фахівцем. Фактично це супровід досягнень.

У процесі коучингу відбувається системний моніторинг: сил, потенціалів, ресурсів, активів, умінь та іншого важливого. Аналіз ризиків й інших можливих сценаріїв — досить складна робота. І ось з появою арткоучингу, ми додаємо ще й ресурси образів, метафор і несвідомо витіснених (під впливом страхів, сумнівів, батьківських директив, уроків минулого та іншого особистого досвіду) можливостей, що знаходять прояв в артпродуктах клієнта.

Збираючи в корисну систему всі смисли лівої та правої півкулі, ми отримуємо безпрограшний варіант, який розкриває усі коди досягнення результату.

Ну, що Вам сказати, за роки своєї роботи за допомогою арткоучингу на моїх очах з’явилися десятки мільйонерів, яких я вела до їхніх цілей. До речі, перший був ще 20 років тому. І тільки за цей рік 3 моїх клієнта досягли цієї цифри за допомогою арткоучингу.

Взагалі, більше люблю працювати з клієнтами саме в арткоучингу.

Тому арткоуч — це майстер, який у роботі з клієнтом творчими методами моделює майбутнє його успіху та результативності, наповнюючи його уяву й творчий потенціал силами для завдання.

Вперше буду робити відкриту сесію арткоучингу за 25 років практики, оскільки вважаю це елітарними послугами, які точно не для всіх.
Проте створення нової колоди «Мета-коуч» дає змогу це робити без внутрішнього напруження фахівця, але з такою ж результативністю.

Ми — це система, Світ — це система, успіх — це організація нової системи!

Вікторія Назаревич @ 2021

Советы психолога
Из книги: «Я АРТ»
Советы психолога
Психологический рисунок / Советы психолога / Философия жизни
Арт-терапия / Психологический инструментарий и инвентарь / Советы психолога
0
  0
  Корзина
  Корзина пуста
   Calculate Shipping
   Apply Coupon