Методи пошуку смислоутворюючих мотивів за допомогою малюнка

City_in_Fishbowl (301x240, 18Kb)
Вікторія Назаревич

Методи пошуку смислоутворюючих мотивів за допомогою малюнка

До методів пошуку смислоутворюючих мотивів можна віднести одну з форм творчого самовираження людини – малюнок. Створення таких малюнків у процесі консультативної роботи забезпечує психолога матеріалом для аналізу, в якому закладена конструктивно-творча інформація для пошуку смислоутворюючих мотивів і як наслідок – формування цілей.
Планомірне вивчення за допомогою малюнка різноманітних пов’язаних з потребами та мотиваційних аспектів особистості є основою організації дослідження суб’єктивності психічного відображення зовнішньої і внутрішньої реальності, що стоїть в основі формування мотивів, емоцій, смислів в системі життєтворчості людини.
Арт-психолог за допомогою метафоричних тем чи сюжетних ліній, які закладає в малюнок або серію малюнків, забезпечує творчий простір для роботи зі смислоутворюючими асоціаціями та метафоричними образами, які пов’язують зображення з мотивами.
Створена клієнтом в малюнках смислова картина особистості є персональним путівником смисловими конструктами. Ці смислові конструкти умовно можна виділити в групи, орієнтуючись на які, можна створювати тематичні малюнки:
– гедоністичні смислоутворюючі мотиви (теми для малюнків, спрямовані на питання отримання задоволення від життя, наприклад «Мені добре», «Мої насолоди», «Я і задоволення»);
– евдемоністичні мотиви (теми для малюнків, пов’язані з категорією «щастя», наприклад «Коли я щасливий», «Образи мого щастя», «Умови мого щастя»);
– утилітарні смислоутворюючі мотиви (теми для малюнків, пов’язані з прагненням до особистої вигоди і користі, наприклад «Що є практичним для мене», «Мої «хочу», «Мені потрібно»);
– прагматичні смислоутворюючі мотиви (теми для малюнків, пов’язані з багатством, прагненням до володіння речами, комфортом, престижем, наприклад «Що я хочу мати», «Для комфорту мені потрібно… », «Гроші і я», «Мені потрібні гроші для… »);
– корпоративні мотиви (теми для малюнків, пов’язані зі спільністю інтересів обмеженої групи людей, що переслідує приватні цілі, наприклад «Хочу для своєї роботи… », «Я і мої колеги»);
– перфекціоністські смислоутворюючі мотиви (теми для малюнків, пов’язані з особистим самовдосконаленням, наприклад «Я досконалий», «Над-Я», «Моя покращена версія»);
– гуманістичні смислоутворюючі мотиви (теми для малюнків, пов’язані зі служінням іншим людям, любов’ю до них, повагою до людської гідності і з турботою про благо інших, наприклад «Я для інших», «Подвиг», «Добро, яке віддаю»).
Працюючи з запропонованою темою, клієнт зосереджується і створює спонтанний малюнок або цілу серію малюнків, в яких виражається символічне відображення ставлення до теми. Далі можна супроводжувати клієнта за алгоритмізованою програмою роботи зі смислоутворюючими мотивами в малюнку. Ось приблизний підхід до аналізу творчого матеріалу клієнта:
1. Умовне позначення пошуку та усвідомлення через символіку малюнка приводить людину до постановки задачі або до виявлення мети.
2. Формулювання цілі через мотив.
3. Образ бажаного майбутнього, уявлюваний результат діяльності, який можна простежити за допомогою таких елементів:
– символіка (індивідуально-орієнтована, професійна, культуральна, етнічна, гендерна, расова, вікова, освітня, прояви особливостей нервово-психічного складу, спогади, пов’язані з емоціями);
– об’єктивність властивостей кольору і реакцій (фізіологічний вплив кольору, колірний фон, чистота кольору, насиченість кольору, колірне відчуття, колірне наповнення, комбінаторність кольору, складність кольору, стійкість реакцій клієнта на колір);
– сила ліній (різноманітність форм, різноманітність фактур, гармонійність елементів, контрастність ліній, насиченість деталями, фактурність малюнка, художній образ і форми);
– різноманітність асоціацій за малюнком, емоційні асоціації: позитивні (веселі, приємні, бадьорі, жваві, ліричні); негативні (сумні, мляві, нудні, трагічні, сентиментальні); нейтральні (спокійні, врівноважені, байдужі); фізіологічні асоціації (вагові, температурні, акустичні, просторові).
4. Емоційний слід малюнка.
5. Висновки з виконаної роботи.
6. Перейменування малюнка
Таким чином робота забезпечує можливість визначення і постановки мети і є процесом цілепокладання через творче самовираження [1, с. 183].
У реальних співвідношеннях мотиву і цілей виникає особлива функція мотиву – смислоутворююча. Один і той же мотив може реалізовуватися через різні дії, бути основою для постановки різних цілей. Відображення в свідомості суб’єкта відношення мотиву діяльності до мети дії утворює особистісний сенс діяльності.
Діяльність людини є, як правило, полімотивованою, тобто такою, що відповідає одночасно двом або декільком мотивам. Згідно поглядів О. М. Леонтьєва, це відбувається тому, що «дії людини об’єктивно завжди реалізують деяку сукупність ставлень: до предметного світу, до оточуючих людей, до суспільства, до самого себе» [2, с. 56]. І досить ефективним способом моделювання процесів цієї діяльності є аналіз смислоутворюючих мотивів через малюнок.
Смислоутворюючі мотиви надають діяльності особистісний сенс, інші супутні їм мотиви виконують роль спонукальних факторів (позитивних чи негативних) – інколи гостро емоційних, афективних, позбавлених смислоутворюючої функції. Це – мотиви-стимули. Таким чином малюнок є мотивом-стимулом у ланцюжку роботи з мотивами, що забезпечує цілісність процесу роботи з метою.
Смислоутворюючі мотиви є головною причиною спонукання діяльності, основою постановки мети, вибору засобів і способів її досягнення, а малюнок візуальним, предметним підкріпленням.

Література
1. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности: Тексты / А. Маслоу. – М. : Дом Знаний, 2008. – 290 с.
2. Леонтьев А. Н. Мотивы и эмоции: Курс лекций / А. Н. Леонтьев. – М. : Наука, 2008. – 230 с.

ТЕЗИ ХІІ МІЖНАРОДНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОСТІР
АРТ-ТЕРАПІЇ: МИСТЕЦТВО ЖИТТЯ

Send this to a friend
e-mail: psiart.rivne@gmail.com
тел. 097-66-98-259, 063-68-17-881, 067-73-17-265

Отправьте сообщение