К ней привлекала ее уверенность

 

К ней привлекала ее уверенность и стойкость в этом Мире неизвестности. Она знала, что может рассчитывать на случайную удачу, зависимую только от ее наблюдательности и чуткости. Словно львица, вставая с рассветом, она выслеживала хоть и легкие, но едва уловимые признаки стабильности, на которые можно опереться, пусть и временно, чтоб передохнуть и набраться сил.

Виктория Назаревич ©️2021
Проект Бирюзовая Анима

 

До неї приваблювала її впевненість і стійкість у цьому Світі невідомості. Вона знала, що може розраховувати на випадкову удачу, залежну тільки від її спостережливості і чуйності. Немов левиця, встаючи на світанку, вона вистежувала хоч і легкі, але ледь помітні ознаки стабільності, на які можна спертися, нехай і тимчасово, щоб перепочити та набратися сил.

Вікторія Назаревич © ️2021
Проект Бірюзова Аніма

Send this to a friend
e-mail: psiart.rivne@gmail.com
тел. 097-66-98-259, 063-68-17-881, 067-73-17-265

    Отправьте сообщение