«Ізотерапія – розвиток, зцілення, допомога через малюнок»

 

«Ізотерапія – розвиток, зцілення, допомога через малюнок»

 

Назаревич Вікторія  ©

Мета: сформувати базові вміння та навички в роботі психолога в техніках ізотерапії.

 

Цільова аудиторія: психологи, арт – терапевти, психотерапевти, соціальні працівники, соціальні педагоги, вихователі, студенти, батьки.

 

Тематичний план програми

1. Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування. 6 год
2. Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом. 6 год
3. Проективне малювання, види, форми, методи. Підхід глибинної психології і інтерпретації 6 год
4. Індивідуальна робота з клієнтом, аналіз формальних елементів в малюнках. Аналіз індивідуальних, соціальних, культурних особливостей клієнта. 6 год
5. Інтроспекція через малюнок. Допомога клієнту зрозуміти власні проблеми та ресурси через малюнок. 6 год
6. Корекція емоційних станів клієнта через ізотехніки в процесі консультування. 6 год
7. Корекція психосоматичних проблем через малювання. Формування гармонії душа-тіло за допомогою малювання. 6 год
8. Реалізація цілей та постановок клієнта, малюнки мрій та досягнень ізоменеджментВ роботі психолога з малюнками клієнтів. 6 год
9. Гармонізація сімейних відносин, їх стабілізація та оптимізація в процесі терапевтичного малювання. 6 год
10. Робота ізотерапевта з різновіковими дітьми, правила побудови ресурсу та корекція труднощів в поведінці та навчанні за допомогою малюнків. 6 год

 

 

 

 

 

Тема 1.  Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування.

План реалізації теми:

 1. Міні лекція «Ізотерапія як базовий метод арт – терапії»
 2. Інтерпретація глибинних символів в малюнках, історичний аналіз та сучасні тенденції.
 3. Види діагностики через малюнок.
 4. Впровадження ізотерапії в консультативному процесі психолога.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Я – ізотерапевт.
 2. Малюнок моєї довіри.
 3. Мою форма, колір, символ.
 4. Малюнок Я – клієнт.

Форма роботи: міні – лекції, мозкові штурми, моделювання, ізотехніки.

 

Література по темі:

 1. Дженингс С., Минде А. “Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии”. М., 2003.
 2. Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 3. Копытин А.И. “Системная арт-терапия”. СПб.: Питер, 2001.
 4. “Диагностика в арт-терапии. Метод “Мандала” ред. А.И.Копытина. СПб., 2002.
 5. Лебедева Л.Д. “Практика арт-терапии: подходы, диагностика”. СПб.: Речь, 2003.
 6. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия. Аспекты трансперсональной психологии”. СПб.: Речь, 2008.
 7. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.

 

Тема 2 . Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом.

План реалізації теми:

 1. Формування рапорту з клієнтом.
 2. Основи ведення консультації.
 3. Принципи побудови корекції.
 4. Етапи консультативного та колекційного процесу.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Техніка ізотерапії «Етапи моїх змін».
 2. Коложування результатів корекції – техніка коложування.
 3. Спільний малюнок «Я і допомога».
 4. Мрії та надії.

 

Форма роботи: міні – лекції, рефлексивне малювання, колаж, символічне малювання, спонтанне малювання.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Аметова Л.А. “Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. Сам себе арт-терапевт”. М., 2003.
 2. Вальдес Одриосола М. – “Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности.” Методическое пособие. Владос, 2005
 3. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 4. Кокоренко В.Л. “Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий”. СПб.: Речь, 200
 5. Копытин А.И. “Теория и практика арт-терапии”. СПб., 2002.
 6. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. “Арт – терапия детей и подростков”. М.: Когито – Центр, 2007.
 7. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.

 

Тема 3. Проективне малювання, види, форми, методи. Підхід глибинної психології.

План реалізації теми:

1. Розуміння малюнків:

– мультикультурний підхід;

– аналіз переносів, витіснення, ідентифікації, заміщення, потреб психодинаміки в малюнку.

2. Основи глибинної інтерпретації символів.

3. Спонтанне та безпредметне малювання.

4. Рефлексивне малювання.

5. Медитативне малювання.

6. Образне малювання.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Аморфного малювання.
 2. Техніка з цілого до частин.
 3. Техніка меморіальний відбиток.
 4. Техніка чорне – біле.
 5. Техніка малювання пустоти.

 

Форми роботи: глибинний аналіз малюнків, символічний та колірний аналіз, системний аналіз образів.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Будза А. “Арт-терапия: Йога внутреннего художника”. Феникс, 2006.
 2. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 3. Ганим Барбара. “Исцеление через искусство”. Минск, 2005.
 4. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб.: Речь, 2003.
 5. Королева З. “Говорящий рисунок” (100 графических тестов). 2006.
 6. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 7. Уильямс Х. “Говорящий” рисунок, или как познать свое глубинное “Я”. АСТ, 2007.

 

Тема 4.  Індивідуальна робота з клієнтом, аналіз формальних елементів в малюнках. Аналіз індивідуальних, соціальних, культурних особливостей клієнта.

План реалізації теми:

 1. Правила індивідуального аналізу клієнта.
 2. Інтерпретація символів в малюнках:

–          культуральні символи;

–          соціальні символи;

–          символи часу і простору;

–          символи статі;

–          символи архітипічні.

 1. Методи діагностики типології клієнта.
 2. Індивідуальна підбудова під клієнта.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Малюнок мого краю – архитипічні малюнки.
 2. Я – час, Я – простір – спонтанне малювання.
 3. Інь і янь – малюнок статевої ідентифікації.
 4. Асоціативний метод в психомалюнку.

 

Форми роботи: міні – лекції, огляд спонтанних малюнків, обговорення проективного малювання, аналіз культуральних тенденцій в малюванні.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. “Практикум по креативной терапии”. М.: ТЦ Сфера, 2003.
 2. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 3. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 4. Остер, Дж., Гоулд П. “Рисунок в психотерапии”. М., 2000
 5. Скурат Г. “Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и подростками”. СПб.: Речь, 2007.
 6. Сучкова Н.О. “Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей”. Сфера, 2008.

 

Тема 5. Інтроспекція через малюнок. Методи розуміння власних  проблем і ресурсів через малюнок.

План реалізації теми:

 1. Методи інтроспекції емоцій, думок, мрій, потреб, фантазій клієнта.
 2. Аналіз психологічних проблем в малюнку.
 3. Аналіз особистісних ресурсів в малюнку.
 4. Відображення внутрішньої реальності клієнта через малюнок.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Я і мої світи – техніка ізотерапії.
 2. Відображення ресурсів в кольорі.
 3. Відображення проблеми в формі.
 4. Дзеркало.
 5. Контроль внутрішньої реальності.

 

Форми роботи: міні – лекції, рефлексивне малювання, глибинне малювання, технології рефлексивного малювання.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. “Арт-терапия: Диалог: Россия-Великобритания” Сборник статей. Островитянин, 2008.
 2. Бетенски М. “Что ты видишь? Новые методы арт-терапии”. М., 2002.
 3. Богданович В. “Новейшая арт-терапия. О чем молчат искусствоведы”. Золотое Сечение, 2008.
 4. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. “Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии”. СПб.: Златоуст, 2005.
 6. Остер, Дж., Гоулд П. “Рисунок в психотерапии”. М., 2000.
 7. Ганим Барбара. “Исцеление через искусство”. Минск, 2005.

 

Тема 6. Корекція емоційних станів клієнта через ізотехніки в процесі консультування.

План реалізації теми:

 1. Діагностика емоційних станів клієнта.
 2. Диференційна діагностика емоційних станів.
 3. Консультування клієнтів з деструктивним емоційним станом.
 4. Корекція нав’язливих станів.
 5. Подолання емоційної напруги клієнта через малюнок.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. 100 краплин стресу – техніка ізотерапії.
 2. «Портрет моїх емоцій» – Спонтанне малювання.
 3. «Емоції, що мене руйнують» – образи малювання.
 4. «Хвости комети» – техніка вимальовування деструктивних емоцій.
 5. Лабіринт страху – когнітивне малювання.

 

Форми роботи: образне малювання, спонтанне малювання.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Бреслав Г. Э. “Цветомедитация: механизмы и техники коррекции. Второе учебное пособие для специалистов и дилетантов”. – СПб.: Речь, 2007.
 2. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 3. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.
 4. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.
 5. Хайкин Р. Б. “Арт-терапия”. СПб: Наука, 1992.
 6. “Хрестоматия. Арт-терапия”. под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.
 7. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.

 

Тема 7. Корекція психосоматичних проблем через малювання. Формування гармонії душа-тіло за допомогою малювання.

План реалізації теми:

 1. Малюнки, що відображають соматичний стан людини – «Мій біль».
 2. Маски хвороби – маскотерапія.
 3. «Тіло – душа» – ізотехніка.
 4. Серійне малювання «Моє тіло – мій храм»

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Можливості подолання психосоматичних проблем засобами малювання.
 2. формування емоційного балансу в категоріях тіло-душа, душа-тіло.
 3. Робота з хворобою в ізотерапії.
 4. Психогенні порушення та їх розмальовування.

 

Форми роботи: робота з кольорами, техніки рефлексивного малювання, технологія катарсичного малювання відчуттів, маскотерапія.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Дженингс С., Минде А. “Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии”. М., 2003.
 2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. “Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии”. СПб.: Златоуст, 2005.
 3. Колошина Т., Тимошенко Г. “Марионетки в психотерапии”. М., 2001.
 4. Огненко Надежда. “Работа с образами животных: я, ты и тигр”. – СПб.: Речь, 2006.
 5. Потёмкина О. Ф., Потёмкина Е. В. “Психологический анализ рисунка и текста”. – СПб.: Речь, 2005.
 6. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. “Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям”. СПб.: Речь, 2007г.
 7. Яковлев В. Ф. “Виртуальные миры трансового рисунка, или «Я требую, чтобы меня пожалели»”. – М.: «Класс», 2006.

Тема 8. Реалізація цілей та постановок клієнта, малюнки мрій та досягнення ізоменеджмент

В роботі психолога з малюнками клієнтів.

План реалізації теми:

 1. Використання малюнків в слайд – коучингу.
 2. Формування візуальних образів успіху та благополуччя.
 3. Створення в процесі малювання коло цілей, цінностей.
 4. Прийоми самореалізації в ізотерапії.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Я – і ціль, Я і засіб – техніка пальцемалювання.
 2. Коло моїх досягнень – мандалотерапія.
 3. Шлях подолання труднощів – воскографія.
 4. Ціль яку шукаю Я – штампографія.
 5. Точений малюнок «Мої досягнення».

 

Форми роботи: малювання пальцями, воскографія, штампографія, мандалотерапія, точений малюнок, фонове малювання.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. “Диагностика в арт-терапии. Метод “Мандала” ред. А.И.Копытина. СПб., 2002.
 2. Кожохина С.К. “Растём и развиваемся с помощью искусства”. СПб.: Речь, 2006.
 3. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб., 2003.
 4. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.
 5. Малкиоди Кати “Палитра души. Преображающая сила искусства: путь к здоровью и благополучию”. София, 2004.
 6. Огненко Надежда. “Работа с образами животных: я, ты и тигр”. – СПб.: Речь, 2006.
 7. Яковлев В. Ф. “Виртуальные миры трансового рисунка, или «Я требую, чтобы меня пожалели»”. – М.: «Класс», 2006

 

Тема 9. Гармонізація сімейних відносин, їх стабілізація та оптимізація в процесі терапевтичного малювання.

 

План реалізації теми:

1.Розкриття механізмів впливу ізотерапії на процес аналізу в діагностиці сімейних відносин.

2.Технології стабілізації сімейних структур методами ізотерапії

3. Шляхи компенсації деструктивних сімейних відносин

4. Процес терапевтичного малювання з сім’ю

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися

 1. Моя гармонійна сім’я – метафоричне малювання
 2. Техніка «Будинок мрій »-малювання на основі візуалізації
 3. Серійне малювання на тему «Гніздо птаха»
 4. Створення родових картин «Мій род – моя сила»
 5. Монотипічне малювання – «Емоція моєї сім’ї »

 

Форми роботи: малювання монотипічне, тематичне малювання, аплікація, малювання образів.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Потёмкина О. Ф., Потёмкина Е. В. “Психологический анализ рисунка и текста”. – СПб.: Речь, 2005
 2. Огненко Надежда. “Работа с образами животных: я, ты и тигр”. – СПб.: Речь, 2006 Лебедева Л. Д.,
 3. Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.

 

Тема 10. Робота ізотерапевта з різновіковими дітьми, правила побудови ресурсу та корекція труднощів в поведінці та навчанні за допомогою малюнків.

План реалізації теми:

 1. Особливості роботи ізотерапевта з дітьми різної категорії
 2. Методи малювання з дітьми раннього віку
 3. Дослідження дитини через малюнок
 4. Психологічні підходи до дітей «що не вміють малювати»
 5. Прийоми активізації творчої експресії дітей різного віку

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися

 1. Малюнок про мене
 2. Намалюй історію
 3. Малюнки по фото
 4. Малюнки на тему емоцій: радість, спокій, впевненість, інтерес, сум, довіра, комфорт.

 

Форми роботи: малювання монотипічне, тематичне малювання, аплікація, малювання образів.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. “Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии”. СПб.: Златоуст, 2005.
 2. Скурат Г. “Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и подростками”. СПб.: Речь, 2007.
 3. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 4. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.

 

Список рекомендованої літератури по курсу.

 1. Алексеева М.Ю. “Практическое применение элементов арт-терапии в работе учителя”. М., 2003.
 2. Аметова Л.А. “Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. Сам себе арт-терапевт”. М., 2003.
 3. “Арт-терапия: Диалог: Россия-Великобритания” Сборник статей. Островитянин, 2008.
 4. “Арт-терапия”. ред.-сост. А.И.Копытин. СПБ., 2001.
 5. Бетенски М. “Что ты видишь? Новые методы арт-терапии”. М., 2002.
 6. Богданович В. “Новейшая арт-терапия. О чем молчат искусствоведы”. Золотое Сечение, 2008.
 7. Будза А. “Арт-терапия: Йога внутреннего художника”. Феникс, 2006.
 8. Будза А. “Эзотерическая фотография. Дзэн и фото-арт-терапия”. Феникс, 2007.
 9. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 10. Вальдес Одриосола М. – “Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности.” Методическое пособие. Владос, 2005.
 11. Вачков И.В. “Арт-терапия. Развитие самопознания через психологическую сказку”. М.,2001.
 12. Ганим Барбара. “Исцеление через искусство”. Минск, 2005.
 13. Дженингс С., Минде А. “Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии”. М., 2003.
 14. “Диагностика в арт-терапии. Метод “Мандала” ред. А.И.Копытина. СПб., 2002.
 15. Дрешер Ю.Н. “Библиотерапия, теория и практика: учебное пособие”. Профессия, 2007.
 16. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. “Практикум по креативной терапии”. М.: ТЦ Сфера, 2003.
 17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. “Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии”. СПб.: Златоуст, 2005.
 18. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. “Психотерапия зависимостей: Метод арт-терапии”. СПб.: Речь 2002.
 19. Остер, Дж., Гоулд П. “Рисунок в психотерапии”. М., 2000.
 20. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 21. Кожохина С.К. “Растём и развиваемся с помощью искусства”. СПб.: Речь, 2006.
 22. Кокоренко В.Л. “Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий”. СПб.: Речь, 2005.
 23. Колошина Т., Тимошенко Г. “Марионетки в психотерапии”. М., 2001.
 24. Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 25. Копытин А.И. “Теория и практика арт-терапии”. СПб., 2002.
 26. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб.: Речь, 2003.
 27. Копытин А.И. “Системная арт-терапия”. СПб.: Питер, 2001.
 28. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. “Арт – терапия детей и подростков”. М.: Когито – Центр, 2007.
 29. Королева З. “Говорящий рисунок” (100 графических тестов). 2006.
 30. Короп Илья. “Законы Радости. Исцеление словом и музыкой” (+ CD). Открытый Мир, 2008.
 31. Короткова Л.Д. “Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного возраста”. СПб.: Речь -2001.
 32. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.
 33. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 34. Лановой В.Е. “Метод “Напишите рассказ”. Диагностика, терапия и прогноз”. СПб.: Речь, 2006.
 35. Лебедева Л.Д. “Практика арт-терапии: подходы, диагностика”. СПб.: Речь, 2003.
 36. Лебедева Л. Д. “Арт-терапия в педагогике” Педагогика, 2000.
 37. Малкиоди Кати “Палитра души. Преображающая сила искусства: путь к здоровью и благополучию”. София, 2004.
 38. Мардер Л. “Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста”. Генезис, 2007.
 39. Медведева Е.А. Левченко И.Ю. Комиссарова Л.Н. Добровольская Т.А. “Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании”. М.: Академия, 2001.
 40. Мэй Р. “Мужество творить: Очерк психологии творчества”. Инициатива 2001.
 41. Назарова Л. “Фольклорная арт-терапия”. СПб.: Речь, 2002.
 42. Никитин В. “Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии”. М., 2003.
 43. Норрис Стефании. “Секреты цветотерапии”. АСТ, Астрель, 2004.
 44. Гиппиус С.В. “Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств”. СПб., 2001.
 45. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб., 2003.
 46. Погосова Н.М. “Погружение в сказку.Сказотерапевтические программы”. СПб.: Речь, 2007.
 47. “Практикум по арт-терапии” Ред. А.И.Копытин. СПб., 2001.
 48. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия. Аспекты трансперсональной психологии”. СПб.: Речь, 2008.
 49. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия в развитии персонала”. СПб.: Речь, 2008.
 50. Радина Н.К. “Истории и сказки в психологической практике”. СПб.: Речь, 2006.
 51. Романова Е.С. “Графические методы в практической психологии”. СПб., 2001.
 52. Рудестам К. “Групповая психотерапия”. СПб., 2000.
 53. Рыбакова С.Г. “Арт-терапия для детей с задержкой психического развития”. СПб.: Речь, 2007.
 54. Сельченок К.В. “Новейшая цветопсихология”. Харвест, 2007г.
 55. Скурат Г. “Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и подростками”. СПб.: Речь, 2007.
 56. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.
 57. Сучкова Н.О. “Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей”. Сфера, 2008.
 58. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. “Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям”. СПб.: Речь, 2007г.
 59. Уильямс Х. “Говорящий” рисунок, или как познать свое глубинное “Я”. АСТ, 2007.
 60. Хайкин Р. Б. “Художественное творчество глазами врача”. М.: Наука, 1992.
 61. Хайкин Р. Б. “Арт-терапия”. СПб: Наука, 1992.
 62. “Хрестоматия. Арт-терапия”. под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.
 63. Черемнова Е.Ю. “Танцетерапия. Танцевально-оздоровительные методики”. Феникс, 2008.
 64. Шевченко М.”Я рисую успех и здоровье!”. Питер, 2007.
 65. Бреслав Г. Э. “Цветомедитация: механизмы и техники коррекции. Второе учебное пособие для специалистов и дилетантов”. – СПб.: Речь, 2007.
 66. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.,Кудзилов Д. Б. “Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии”. – СПб.: Речь, 2006. (+ цветные вклейки)
 67. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.
 68. Никитин В.Н. “Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент”. – М: Алетейя, 1998.
 69. Огненко Надежда. “Работа с образами животных: я, ты и тигр”. – СПб.: Речь, 2006.
 70. Потёмкина О. Ф., Потёмкина Е. В. “Психологический анализ рисунка и текста”. – СПб.: Речь, 2005.
 71. Элькин В. М. “Театр цвета и мелодии ваших страстей. Цветовая психология и психотерапия шедеврами искусства. Гармонизация цветовых программ жизни и ваши тайные способности”. – СПб.: ИД «Петрополис», 2005 г.
 72. Эндрюс Тед. “Искусство лечения цветом”. Пер. с англ. О. Матвеевой. – М.: ЦАИ, 1998.
 73. Яковлев В. Ф. “Виртуальные миры трансового рисунка, или «Я требую, чтобы меня пожалели»”. – М.: «Класс», 2006.

 

Подпишитесь на рассылку

Только лучшее предложения, интересные новости компании, полезные нововведения и никакого спама!
0
  0
  Корзина
  Корзина пуста
   Calculate Shipping
   Apply Coupon