Жду на мастер-класс на тему “Поиск ресурсных образов в метафорических рисунках”

Жду на мастер-класс на тему “Поиск ресурсных образов в метафорических рисунках”

IMG_20150115_122109 (336x448, 48Kb)
27.03 2015 в г. Ровно рамках работы международной конференции буду проводить мастер-класс по работе психолога с рисунком.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГИКИ РДГУ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ»

Конференція відбудеться 26-27 березня 2015 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету (вул. Остафова, 31б, м. Рівне).
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники і ін.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання сучасної психології здоров’я: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.
2. Роль здоров’я, освіти, науки в особистісному та професійному становленні молоді.
3. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.
4. Соціально-психологічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзіії та супроводу осіб з особливими потребами.
5. Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в умовах сучасного соціокультурного простору України.

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань, проведення майстер-класів, ворк-шопів тощо.
Робочі мови конференції:
Українська, російська.
Форми участі у конференції:
Виступ з доповіддю, проведення майстер-класів (ворк-шопів тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів, заочна участь.
Умови участі у конференції:
Для участі у конференції просимо до 01. березня 2015 року направити на адресу оргкомітету електронною поштою на e-mail: kafedra-2013@mail.ru наступні матеріали:
1) заявку на участь у конференції (Додаток 1);
2) матеріали статті (вимоги до оформлення подані нижче, зразок у Додатку 2);
3) копію документа про оплату публікацї (вартість 1 сторінки –_15_грн.) та організаційного внеску для часткового покриття затрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 50 грн.(заочна участь) та 150 грн. (очна участь). Оргвнесок не включає вартості (150 грн.) участі у вечірньому фуршеті. Бажаючі брати участь у вечірньому фуршеті вказують це у заявці.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць РДГУ «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстрації КВ № 18713-7513Р).
Оплату надсилати поштовим переказом на ім’я Осипчук Ольги Павлівни за адресою: Кафедра вікової та педагогічної психології, Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Остафова, 31б, м. Рівне, 33028
Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд та розсилка збірника через відділення Нової пошти – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт учасника конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:
Обсяг статті – 8-12 сторінок (0,5 д.а.). Мова рукопису – українська, російська.
Шрифт Тime New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Формат аркушів А4. Відступи: по 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25.
У першому рядку зліва вказується УДК, справа – ініціали та прізвище автора і співавтора великими літерами; через рядок – назва статті великими літерами (шрифт – 14, напівжирний) по центру; через рядок – друкується анотація мовою статті (5-10 рядків), вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив, слово «Анотація» писати не треба; наступний рядок – Ключові слова (5-10 слів) друкуються під анотацією, без пропуску рядка – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив. Для написання словосполучення «Ключові слова:» використовується шрифт курсив, напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша з відступом. після анотації один рядок залишається вільним, через рядок – основний текст статті.
Структура та зміст статей повинні відповідати вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. У тексті статті потрібно виділити напівжирним слова: Постановка проблеми, Мета статті, Результати теоретичного дослідження (Методика та процедура дослідження, Аналіз результатів дослідження), Висновки та перспективи подальшого дослідження.
Після тексту статті один рядок пропускається та друкується «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом). Далі без пропуску рядка перераховуються використані в роботі літературні (та електронні) джерела (в алфавітному порядку). Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках (напр., [1] або [2,3,4,5]; якщо це необхідно, то з зазначенням сторінок (напр., [7, с.23-27] або [3, с.43-45; 5, с.268]). Знаки пунктуації ставляться після квадратних дужок. Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире та дефіс, наприклад, … – 1986. –№ 6. – С. 79-83.
Після «Списку використаних джерел» один рядок пропускається та подається коротка анатоція (5-10 рядків) з ключовими словами російською та англійською мовами.
Після списку використаних джерел подаються ініціали та прізвище автора(ів), назва статті, розширена анотація та ключові слова (5-10 слів) англійською мовою, об’єм – 1 сторінка. Комп’ютерні переклади не приймаються.
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Матеріали, не оформлені у відповідності з вимогами, а також подані пізніше вказаного строку, розглядатися не будуть. Відхилені матеріали авторам повертатися не будуть.

Контакти з Оргкомітетом:
телефони для довідок:
(0362) 63-44-92- кафедра вікової та педагогічної психології РДГУ;
096-606-23-02 – Осипчук Ольга Павлівна
e-mail:
kafedra-2013@mail.ru
поштова адреса:
Кафедра вікової та педагогічної психології,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. Остафова, 31б,
м. Рівне, 33028

Для тех кто не сможет посетить мастер-класс – дарю утешительную конфетку. Темы для метафорических образов Я .
Список тем для создания метафорического портрета личности
1. Я в виде образа животного
2. Я в виде образа птицы
3. Я в образе морского жителя
4. Я в виде образа растения
5. Я в виде образа стихии
6. Я виде образа природного явления
7. Я в образе посуды
8. Я в образе мебели
9. Я в образе элемента ландшафта природы
10. Я в образе талисмана
11. Я в образе символа
12. Я в образе оружия
13. Я в образе украшения
14. Я в образе драгоценного камня
15. Я в образе слова
16. Я в образе действия
17. Я в образе архитектурного строения
18. Я в образе предмета быта
19. Я в образе дома
20. Я в образе улицы
21. Я в образе окна
22. Я в образе звезды или планеты
23. Я в виде геометрической фигуры
24. Я в виде ключа или двери
25. Я в виде зонта
26. Я в виде цветового пятна
27. Я в виде замка или крепости
28. Я в виде книги или свитка
29. Я в виде транспортного средства
30. Я в образе кулинарного блюда
31. Я в образе фрукта или овоща
32. Я в форме узла
33. Я в форме лабиринта
34. Я в образе сказочного героя
35. Я в образе пейзаже
36. Я в образе узора
37. Я в образе ребенка, младенца, старика
38. Я в образе исторического события
39. Я в образе рекламного проекта, листовки или плаката
40. Я в образе корабля

Приглашаю Вас принять участие в обучающей программе «Изотерапия – развитие, исцеление, помощь через рисунок»
Программу ведет Назаревич Виктория, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии, психолог высшей квалификационной категории, арт-терапевт.

Координатор программы
Ладан Елена, тел. 0667357650, 0931378685; lena.ladan@i.ua
Обучение проводится в интерактивных учебных группах, где отрабатываются техники и случаи из жизни клиентов.
Документы об окончании: сертификат «Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів».
Начало занятий: октябрь 2015.
Место проведения занятий: г. Киев.
Запись проводит координатор программы.

Арт-терапия / Психологический рисунок
Из книги: «Я АРТ»
0
  0
  Корзина
  Корзина пуста
   Calculate Shipping
   Apply Coupon