Тренинг-тренеров Школа тренерського мастерства

Тренинг-тренеров Школа тренерського мастерства
РІ ВМУРоЛ “Україна”

пропонує підготовку фахівців з напрямку «навчально-освітні тренінги»

(загальна тривалість тренінгового циклу – 90 годин )

Тренінговий центр функціонує в рамках діяльності кафедри психології Рівненського інституту вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Мета центру: надання учасникам можливості
оволодіти базовими знаннями та навичками
проведення тренінгів,
засвоїти основні інтерактивні технології навчання та взаємодії дорослих,
сприяти процесу особистісного росту, реалізації творчого потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності.

У ході навчання у Школі тренерів учасники отримають необхідні теоретичні знання, які презентуються у вигляді «інформаційних кейсів» та опрацьовуються в процесі групових дискусій та ігор, досвід їх практичного застосування з різними групами слухачів, мотивації учасників тренінгу, співпраці в парі, розробки та наповнення тренінгу, презентації власних авторських тренінгових проектів, оцінки навчально-тренінгового процесу, супервізія першого тренінгу та ін.
Завдання:
– допомога в дослідженні та розв’язанні психологічних проблем інтерактивного навчання;
– формування теоретичних та практичних навичок роботи в навчальному тренінгу;
– оволодіння базовими тренінговими технологіями (ігри, рухавки, мозкові штурми, дискусії, аналіз, проективні вправи);
– вивчення методологічних, психологічних основ ведення групи, формування власного тренерського стилю;
– сприяння особистісному росту та розвитку творчого потенціалу;
– уміння вступати в контакт та керувати навчальною групою;
– розвиток комунікативної компетенції: уміння ставити питання, вести групову розмову, уміння почути і зрозуміти те, що мав на увазі кожен з учасників;
– уміння сприйняти і зрозуміти те, що група не в змозі була висловити.
Тренерами, які забезпечують навчальні блоки «Школи тренерської майстерності », є:
Ставицька Олена Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології РІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України;
Назаревич Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології РІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», керівник школи тренерської майстерності, тренер навчально-освітніх тренінгів, психолог вищої кваліфікаційної категорії;
Вєтрова Юлія Григорівна, викладач кафедри психології РІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», магістр психології, тренер навчально-освітніх тренінгів;
Ярмолюк Олена Сергіївна, викладач кафедри психології РІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», тренер навчально-освітніх тренінгів.

Робота Школи тренерів побудована на проведенні 60-ти годин тренінгових занять та 30 годин рекомендованих учасникам для розробки авторського проекту. Тренінгові заняття сфокусовані на таких головних темах, як-от: характерні особливості ефективного навчання дорослих, творчі методи підтримки інтересу під час навчання, тренерські техніки та методики для роботи з аудиторією, типи слухачів, методи роботи з «важкими» слухачами, розробка тренінгу, етапи проведення навчальних сесій, мотивація учасників тренінгу, особливості роботи тренерів у парі, етичні норми, оцінка та моніторинг навчально-тренінгового процесу.

Програма тренінгу
1. Підготовка тренінгу.

Диференційні особливості та види тренінгів.
Особливості та технології постановки завдань і цілей на тренінг, тренінговий день, вправу.
Особливості передтренінгової роботи з групою та над тренінгом (анкети, інтерв’ю і так далі). Підбір і комплектування вправ – основні труднощі та механізми їх подолання в створенні робочої групи навчання.
Види вправ та форм роботи з групою. Інструментарій тренера.
Вправи, рух за структурою вправ, робота відповідно до мети вправи, побудова блоків вправ, техніка аналізу.
Міні-лекції з використанням наочних матеріалів, роздаткового матеріалу, проведення дискусії з теми, метод пошуку.
Рольові ігри та кейси: підготовка рольових ігор, сюжету, адаптація під конкретне завдання, труднощі.
Фасилітація – мистецтво ставити тренерські питання та вислуховувати відповіді.
Модерація як техніка резюмування, підведення підсумків, аналітичного узагальнення матеріалу.
Відеоаналіз, його можливості й етапи, техніка здобуття досвіду й інформації з відеоматеріалу.
Додаткова техніка – використання інших напрямів в роботі тренера (метафори, психодрама, НЛП, аутотренінг і так далі).
Груповий опір як інструмент розвитку: техніка роботи з енергією групи, робота з конфліктами, невдачами.
Створення програми тренінгу – покрокова інструкція створення тренінгу.

2. Контакт з групою.

Мотивація учасників на навчання в тренінгу: що потрібно говорити і робити до тренінгу, в процесі, і після для мотивації в учасників бажання навчатися та використовувати отримані знання у роботі на всіх етапах групової динаміки.
Етапи формування та розвитку групи – основні труднощі та механізми їх подолання на кожному з етапів тренінгової роботи. Взаємозв’язок між різними етапами групового процесу.
Типи учасників тренінгу й особливості роботи з ними: як розпізнати ролі учасників, як утилізувати негативні ролі, яким чином попереджати конфліктні ситуації.
Тактики тренера на різних стадіях групового процесу – стратегія ведення тренінгу.
Робота з явним і прихованим опором на тренінг –техніка подолання агресії, небажання навчатися, неуваги, втоми і так далі.

3. Планування тренінгового заняття. Взаємодія з груповою мікродинамікою, підбір вправ, теоретичних вставок, розподіл балансу часу.

4. Особистість тренера.

Стилі роботи з групою, вплив тренерської позиції та стилю на ефективність тренінгу.
Навики ефективної комунікації: кілька простих технік, що дозволяють «тримати руку на пульсі» комунікації.
Дослідження реакції – невербальний компонент взаємодії з учасниками.
Стиль та імідж тренера.
Ролі тренера: тренер як ведучий, тренер як фасилітатор, тренер як активний учасник, тренер як носій норм і правил, тренер як людина.

5. Оцінка результатів проведеного тренінгу.

Цілі та методи післятренінгового супроводу.
Посттренінгова діагностика результатів: терміни, способи, глибина та спрямованість діагностики результату.
Оцінка ефективності навчання – обробка комплексних даних, отриманих в результаті посттренінгової діагностики.
Організація процедур, що підтримують результат навчання.
«Школа тренерської майстерності» видає сертифікат, затверджений Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» м. Київ, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Рівненським інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», про дозвіл на проведення навчально-освітніх тренінгів.
Завершальним етапом у підготовці тренерів є розробка та захист авторського проекту (тренінг з обраної теми).
 (104x146, 3Kb)

[post_gallery]

 

e-mail: psiart.rivne@gmail.com

тел. 097-66-98-259, 063-68-17-881, 067-73-17-265

 

Отправьте сообщение


Send this to a friend